Skillnaden mellan strålande elvärme och central luft värme

Detta är en förbättrad automatisk översättning av denna artikel.

Det finns många värmesystem för byggnader, men två kända av dessa är de strålande spolarna och centrala värmesystem.

Den strålningsvärme systemet använder golvet att avge den värme medan i ett centralvärmesystem med varm luft tvingas hela byggnaden.

Strålningsvärme

Den strålande värmesystem använder en termostat monterad på taket för att kontrollera temperaturen, först efter det att hela rummet är fyllt med värme strålar ut från golvet.

 Den största fördelen med att använda detta system är att du kan kontrollera temperaturen i rummen individuellt i stället för att samma temperatur i hela byggnaden. Detta leder till pengar besparingar med räkningarna. Även detta system inte använder kanaler.

Centralvärmesystem

Detta system har en styrenhet som styr hela temperaturen inuti en byggnad. Den använder bränsle för att värma upp luft eller vatten som senare passerar genom byggnaden. Dessa system har filter installerat för luften som går in i fläkten.

Om du har ett stort hus där man bara behöver värma upp vissa områden som du bör använda värmegolv. Om du har ett företag möjlighet bör du använda centrala luft enheter för att kontrollera temperaturen.

 

Centrala Luftvärmeväxlare, Differneces Värmare, Golvvärme, Kanaler, Luftfilter, Luftvärmeväxlare, Radiatorer, Strålande Elvärme, Strålande Spolar, Temperaturkontroll, Utstrålar Värme, Varmluft, Vatten-Värmepump, Ventiler