Att inrätta ett centralt värmesystem

Detta är en förbättrad automatisk översättning av denna artikel.

Homes använda centrala värmesystem för uppvärmning eftersom det är mycket bekvämt. Du kan också spara mycket pengar med faktureringssystemet om systemet är utformat väl. Det omvända kommer att ske när systemet är utformat fel.

När du designar ett värmesystem måste du välja det perfekta läget att placera pannan och annan utrustning. Det är bäst om du har ett rum reserv verktyg för att placera systemet insidan med tillräckligt utrymme för att utföra underhåll. Du kan använda källaren för detta. Dessutom bör du hålla värmepannor och värmare avstånd från alla brännbara material.

Kanalsystemet som ansluts till ventilerna inne i byggnaden bör göra det möjligt att värmen ska överföras utan några hinder i vägen.

Utformningen av pannan är direkt påverkas av storleken på byggnaden, antal rum och antal personer i byggnaden. Det kvadratmeter av rummet är en annan faktor som påverkar utformningen av pannan.

De värmare med programmering moduler eller moduler timer kan slå på värmen automatiskt, eftersom de kan identifiera när det finns en laddning i temperaturen. En termostat med en “twin switch” mekanismen är mer passande. De ansökningar från varmvattenberedaren till den centrala värmeenheten behandlas genom dubbla växeln.

Centralvärmesystem, Dubbla Brytare, Installera Centralvärme, Kanalsystemet, Panna, Panna Utformning, Planen Centralvärme, Programmering Värmare, Som Centralvärme, Värmare, Värmare Termostat, Varmvattenberedare