Egenskaper hos en central värmepanna

Detta är en förbättrad automatisk översättning av denna artikel.

Om du funderar på att uppgradera eller installera en central värmepanna måste du överväga vissa egenskaper.

1. Först av allt måste du bestämma vilken typ av bränsle du vill att din panna använda.

 De vanligaste är gas och olja och från de två sådana, är gas desto mer praktiskt eftersom du kan ansluta den till en huvudsaklig gasförsörjning som kommer att eliminera behovet av att fylla tankarna. Du kan också använda pannor vedeldade men du måste ta itu med rengöring av askan. En annan faktor att beakta är kostnaden för bränsle och underhåll. Oljan-bränning system är dyrast på de nämnda sådana.

2. Utvärdera storleken på hushållet och beräkna storleken på pannan du behöver. Tänk på antal rum och badrum du har tillsammans med de människor som bor inne i huset.

3 Välj bland de tre centrala pannan värmare tillgängliga: en kombination, konventionell eller ett system panna. De flesta hushåll använder konventionella enheter för att värma huset och vattnet. Denna enhet kräver en tank och är den största konsumenten av energi från 3.

Kombinationen Enheten arbetar utan en tank och extra rör och ger även varmvatten på begäran. Även om de är billigare än konventionella enheter denna en tar längre tid att värma upp vattnet och också tillåter endast en kran i taget.

Är också de mest dyra system pannor har den fördelen att de tillhandahåller mer enhetliga temperaturer och flödeshastigheter på grund av värmeelementet belägen inuti tanken.

Panna, Panna Egenskaper och Panna Beskrivning och Typer Pannan och Värmepannan och Kombinationspanna och Konventionell Panna och Extra Rörledningar och Gaspanna och Håller Tanken och Oljepanna och Ackumulato