Lär dig att justera Honeywell pressuretrol regulatorn

Detta är en förbättrad automatisk översättning av denna artikel.

Att mäta trycket i en panna görs genom att använda Honeywell Pressuretrol styrenhet. Denna styrenhet har ändamålet att stänga av pannan när den når ett kritiskt tryck och för att slå på när rätt tryck har upprättats. Det finns två justering slår i en Honeywell Pressuretrol Controller: Main Skala och differential ratten.

 Beroende på om systemet är additiv eller subtraktiv visarskivorna justeras till fall.

För att hitta om ditt system är additiv eller subtraktiv titt på framsidan av Honeywell Pressuretrol Controller och om det står “Klipp in” det är en additiv differential eller om det står “Main Skala Klipp ut” det är en subtraktiv system.

Ställa in den mängd tryck vid vilken pannan stängs av eller slås på. Du gör detta genom att justera Main skruven Skala set. Justera Main skruven Skala set för att justera mängden tryck som krävs för att bryta in eller stänga av systemet.

För att få tillgång differentialen du behöver för att ta bort det yttre höljet av styrenheten med en skruvmejsel. Vrid den lilla skivan i differential ratten för att justera den. Detta avgör vilket är den tillåtna skillnaden i PSI, jämfört med Main Skala, tills pannan slås på eller av.

Elektroniska Ugnen Filter och Elektrostatiska Filter Ugn och Golvvärme och Bränsle och Bränsle Linje och Bränsletank och Ugn och Ugn Filter och Gasledningen och Ventiler Gas och Uppvärmning och Gasol , Propan Ventiler