Fastställande en central värmare

Detta är en förbättrad automatisk översättning av denna artikel.

De viktigaste delarna som håller ett centralt värmesystem fungerar bra är: bränsle för att bränna, vatten för värme, en låga för att värma vattnet och ett elförsörjning. Om du missar något av dessa element än vad du förmodligen inte har någon värme. Det är därför du behöver veta hur man reparerar centralvärme.

1. Använd kolven-liknande spak på din nivårör att kontrollera oljenivån inne i bränsletanken. Du vet att du behöver mer bränsle när oljan sjunker utom synhåll.

2. Kontrollera vattencirkulationen i pannan. Känn den stora röret som finns längst ner på pannan och se om det är kallt. Om den är försök för att se om det finns några vibrationer som indikerar att pumpen arbetar. Om det inte är än vad du behöver lufta systemet genom att lossa mässing muttern på pumpen. Du måste byta ut pumpen om detta inte löser problemet.

3. Luftintaget kan fyllas med smuts och skräp och du kan faktiskt höra några skramlande ljud när detta händer. I det här fallet måste du rengöra kanalsystemet efter att du har tagit bort den från pannan. Rengör det och sedan ersätta den.

Blöder Centrala Värmare, Blödning Panna, Centrala Värmare, Centrala Värmare Panna, Centralvärme Kanaler, Centralvärme Problem och Smutsiga Värmerör och Fixa Mitt Värmare, Mitt Värmare Bränsle, Oljenivå Centrala Värmare, Panna, Reparera Centrala Värmare