Fördelar med ett centralt värmesystem

Detta är en förbättrad automatisk översättning av denna artikel.

Värmesystemet är att föredra idag för uppvärmning av ett hem. Det finns sju typer av centralvärmesystem: vattencirkulation, ångpannor, värmepumpar, varmluft ugn, solvärme, elektriskt motstånd och biomassan systemet. Centralvärmesystem ge fördelar över andra typer av värmesystem.

Effektivitet

Alla andra metoder för uppvärmning av bostäder är mindre effektiva än det centrala värmesystemet. Använda eldstäder eller värmare Baseboard att värma luften inte är lika bra som att använda ett vatten-fed-system. Den energi som ges av vatten är fyra gånger större än luftens. Plus överföring av värme från vattnet till luften i byggnaden kommer att leda till en mer jämn temperatur kring huset.

Läge

Det centrala värmesystemet skapar värme i ett rum och sedan överför den genom en uppsättning av ledningar i hela byggnaden. På detta sätt risken för skador i huset är mindre. Hela byggnaden kommer att värma fasters eftersom rummen är alla blir värme samtidigt. När något är fel det är mycket lättare att lokalisera problem som produktionsenheten finns i ett rum.

Temperaturreglering

Det centrala värmesystemet använder en termostat som gör att du kan reglera temperaturen. Du kan stänga av värmen inne i ett rum och termostaten stoppar uppvärmningen när önskad temperatur är uppnådd.

Ekonomi

Du betalar en massa pengar vid installationen av det centrala värmesystemet, men med tiden de besparingar du gör kommer att återhämta dina pengar snabbt. Med vatten är också mer ekonomiskt eftersom lagras i små rör den kommer att behålla sin temperatur under en längre period och dessutom värma upp igen mycket snabbt.

Ångpannor, Avantages, Centralvärmesystem, Effektivitet, Ekonomi, Elektrisk Resistans, Forcerad Luft Furnace, Fördelar, Fördelar Centralvärme, Proffs, Solvärme, Temperaturkontroll, Värmare Baseboard, Värmepumpar, Varmvattenberedare, Vatten Cirkulation