Centralvärmesystem

Detta är en förbättrad automatisk översättning av denna artikel.

Det finns olika typer av centralvärmesystem:

Vatten cirkulation

Detta system använder en varmvattenberedare för att generera heta vattnet som värmer huset. Systemet består av väggpaneler som används för att bära vatten och överför värme till luften.

Elektrisk motståndsuppvärmning

Detta system använder elektrisk försörjning för att producera värme inuti en uppvärmningsenhet.

Den elektriska strömmen ledes genom enheten och omvandlas till värme. Ugnen har speciella fläktar ämnat att bära den värme genom ventilationssystemet av byggnaden.

Aktiv solvärme

För att fånga solljus och använda den för att producera värme, använder systemet specialiserade glasskivor ligger strategiskt. Värmen fångas är därefter används för att värma luft och vatten distribueras runt huset för att producera värme.

Ångpannor

Detta system har en panna som bränner gas eller olja för att värma vattnet inuti den tills den kokar och producerar ånga. Systemet överför sedan ånga till radiatorerna att värma upp luften i huset.

Forcerad luftugn

Användning av en brännare som arbetar med gas, olja eller ett elektriskt element, värms luften och passeras sedan genom en fläkt som överför varm luft genom kanalen arbete och in i husets öppningar.

Aktiv Solar Uppvärmning, Ånga Radiator, Ångpannor, Centralvärme Typer, Centralvärmesystem, Elektrisk Ugn, Elvärme, Gaspanna, Glaspaneler, Oljepanna, Väggpaneler, Varmvattenberedare, Vatten Cirkulation, Ventilationssystem.