Radiator Problemet

Detta är en förbättrad automatisk översättning av denna artikel.

Startar inte

Den främsta orsaken till detta problem är att föraren har slocknat. Skälen till varför piloten ljuset inte startar är: timer misslyckats eller systemet kommer inte delta på grund av att termostaten registrerar en lägre temperatur.

Skadade rör

I kontakt med minusgrader rören som inte är isolerade korrekt kan skadas.

 Du kan förverkliga det här problemet om du ser avskaffandet pannan trycket. För att lösa detta problem måste du ersätta den skadade röret.

Radiator brus

Det finns olika orsaker till ett knackande ljud från kylaren. Rören kan ha samlats instängd luft eller vattentanken saknar vatten. För att frigöra den instängda luften från rören måste du blöda dem.Vanligtvis har du en ventil för att du bara behöver öppna.

Ojämn uppvärmning

Om botten och toppen av radiatorn inte är jämnt uppvärmd, kan en orsak vara att slammet har samlat på botten av radiatorn. När du inte lyckas lösa problemet genom att spola vatten i radiatorn så behöver du en professionell att inspektera en blockerad rör.

Boiler problem

Ett problem med pannor i centrala värmesystem är när trycket sjunker. Detta kan orsakas av en läcka i vatten eller genom att avlägsna luft från en åderläts kylaren. Du kan lösa trycket problemet genom att tillsätta vatten genom en manuell “fylla loop”.

Blöder Rör, Bränd Signallampa, Central Värme Svårt, Centrala Problem Värme, Centralvärme, Instängd Luft, Kontrollampa Problemet, Kylare Buller, Ojämn Uppvärmning, Panntrycket, Problem Med Pannor, Radiator Problemet, Skadade Röret, Termostat Problem, Timerproblem, Troubleshot Centrala Värme, Ugn Buller, Värmare Ljud