Fixa Centralvärme

Detta är en förbättrad automatisk översättning av denna artikel.

Även om komplexiteten i ett värmesystem ber om en professionell för att reparera den i händelse av fel, kan du lära dig fortfarande vissa grundläggande felsökning i förhoppning om att du kan lösa problemet själv, eller åtminstone berätta för reparatören vad det är.

Ett av de problem som kan uppstå är att värmarna blåsa luft som inte längre är varm. Detta kan innebära att värmeelementet har brunnit ut.

 När luften inte längre blåses betyder det att det finns ett problem med fläkten. När temperaturen är uppnådd fortfarande värmaren fortsätter att arbeta innebär det att termostaten är trasig. Du kan se om det behöver bytas eller kalibrering genom att stänga av den och kontrollera om värmaren fungerar fortfarande. Om inte än termostaten bara dåligt kalibrerad. Var och en av dessa fall ber om en reparatör.

Kanske i tid luftflödet i huset försvagar mer och mer. Detta kan indikera att filtret är smutsigt.Lösningen är att byta ut filtret.

När brytaren stänger än det systemet kan stängas av, så om detta inträffar kommer ihåg att kontrollera omkopplaren på brytaren. Om det kastades kan du byta den igen och när detta problem upprepas kallar en elektriker.

Brände Värmeelement, Brutna Termostat, Elvärme, Elvärme Fel, Elvärme Problem, Felsökning Elvärme, Fixa Centralvärme, Skadad Fläkt, Smutsigt Luftfilter