Problem med pannan i ett centralvärmesystem

Detta är en förbättrad automatisk översättning av denna artikel.

Pannor värma oftast upp luft och vatten i ett hem. På grund av den omfattande användningen en panna kan ha många problem och du bör hänvisa till en professionell för att ta itu med elektriska och gas problem.

Pannan är en stor tank som värmer vatten och sedan överför den runt huset för att tjäna sitt syfte.

Beroende på hur värmen överförs Pannan kan vara av många slag: elpannor och gaspannor.

Kontrollera strömförsörjningen

När det är första gången pannan misslyckas bör du gå och kolla strömförsörjningen. Om pannan fungerar med en kontrollampa bör du kontrollera det som det kan gå ut ibland. Kontrollera de elektriska ledningarna för skador och gasflödet genom ledningarna gasleveranser. Det kanske inte ens vara något fel och strömförsörjningen just felaktigt avstängd.

Instängd luft

I tider pannan inte längre vara helt varm. Toppen kan frysa och detta kommer att minska kvaliteten på värme. Detta är vad som händer när luften kommer genom ledningarna fastnar i pannan. För att lösa detta problem sökning efter den luftningsventilen.

Rost och flagor

Vad vi sagt det händer till toppen av pannan kan också uppstå till botten och denna gång är på grund av rost och skala. På grund av oxidationen av metallen i pannan kommer det att finnas en uppbyggnad av rost. Det andra problemet, skala, orsakas av uppbyggnad av mineralpartiklar från vattentillförseln inuti pannan.

Enhetsfel

När något i pannan inte än hela pannan kommer att sluta fungera på rätt sätt, eftersom det är beroende på andra enheter. Du kan finna att termostater inte längre spela in rätt temperatur är programmerbara omkopplarna förstörda och andra sådana problem.

Panna, Panna Frågor och Pannan Problem och Panna Besvärar och Panna Felsökning och Centralvärmesystem och Skadade Pannan och Elpannor och Gaspannor och Gasleveranser Problem och Rostig Panna och Trapped Air