Lär dig att fästa mörkar för att ett glidande fönster

Detta är en förbättrad automatisk översättning av denna artikel.

Det finns många typer av fönster, alla med sina egna särdrag. Du kan installera persienner på någon av dessa fönster, men arbetet är inte alltid densamma. När du installerar persienner på en glidande fönster är det bättre att göra det på utsidan.

1. Välj en sida av fönsterkarmen och mäta en tum ifrån den. Mät sedan en tum ovanför den. Spot dessa platser eftersom senare måste du installera fästena här.

2. Nu borrar inuti marknaden fläckarna att ge plats åt en skruv. Borra inte hela längden på skruven.

3. Placera konsolerna i position över hålen och sätt skruvarna som är tänkta att hålla fästet.Montera skruvarna.

4. Nu borra resten av skruvens längd. Se till att du installerar skruven samtidigt den med huvudet utanför fästet.

5. Nu tar mörkarna och försöka montera dem i parentes. Anslut konsolerna med huvudet skenan.Du bör höra ett klick någon gång. När du hör ett klick du satt huvudet skenan korrekt.

Blinda Installation och Installera Persienner och Rullgardiner Mount och Glidande Fönster och Glidande Fönster BLIND och Vertikala Persienner och Lamellgardiner Installation och Fönster Blinda Konsole, Blindhuvudet Järnväg