Hur kan man kontrollera en begagnad grävmaskin

Detta är en förbättrad automatisk översättning av denna artikel.

De tunga maskiner som används i konstruktionen som har en bom, skopa och lock, är de grävmaskiner. En begagnad grävmaskin kommer väl till pass eftersom nya är mycket dyra. Men med den låga kostnaden det skulle komma några stora reparation kostnader.

 Denna artikel kommer att presentera några tips om hur man vet om den använda grävmaskinen är bra för att köpa.

Det finns två huvudsakliga faser för kontroll av en begagnad grävmaskin: den fysiska kontrollen och driften inspektion.

1. De fysiska kontrollerna

Kontrollera först motorn. Leta efter sot i motorrummet, läckage i motoroljan, korrosion i batteriet och kontrollera hur kylsystemet och luftrening systemet fungerar.

För det andra, kolla hytten, stick, bom och skopa. Leta efter tecken på skador och glapp mellan stiften. Kontrollera kanten och stick från bommen.

Nästa gå till låten och underredet. Här hittar du trasiga metallplattor i spåret och skadat dreven och rullar och spruckna ramar rullen. Också titta på oljenivån och förarens renhet.

2. Verksamheten kontroll

Detta steg innefattar start av motorn och börja använda käpp, bom och skopa för se hur de fungerar. Också se hur spåren och swing systemet tillsammans med de växlar och bärande utföra.

Om du identifierar något fel efter dessa kontroller betyder det att du kommer att investera pengar i reparation.

Begagnad Grävmaskin, Buy Band, Drift Kontroll, Fysisk Kontroll, Glapp, Grävmaskin, Grävmaskin Besiktning, Grävmaskin Kontroll, Skador, Tunga Maskinen