Problem med centrala värme och luftsystem: ICE

Detta är en förbättrad automatisk översättning av denna artikel.

Med tiden går det centrala värme och luft-enhet kommer att få en massa problem. Ett konstigt problem är isen som bildar runt systemet.

Medan det fungerar, kan vatten droppa från systemet.

 Detta är normalt eftersom vattnet kommer från kondensering av ångor. Även du kan se vattnet droppande när isen bildas runt enheten smälter vid värme av systemet.

Is bildar lättare när den centrala värme och luft enhet är närmare marken. Den frusna marken kommer att orsaka att vattnet fryser till, trots den värme som kommer från systemet.

Vad som är viktigt är att kontrollera den centrala värme och luft-enhet för att se om det finns isbildning på annat håll. På grund av is kan det finnas blockeringar eller delar kunde få lurade. Annars om du har isbildning på undersidan av enheten bör du veta att detta inte kommer att påverka systemets funktion.

Centrala Värme Is, Centrala Värme-Och Luftsystem, Centralvärme Luftflöde, Felsöka Centrala Värme Och Luft, Fungerar Centrala Värme, Kondenserande Ångor, Termostat Problem, Utanför Kondensorn