Skydd vid betongpumpning

Detta är en förbättrad automatisk översättning av denna artikel.

Betongpump är en teknik som erbjuder många fördelar såsom att kontrollera hastigheten och mängden av den betong som hälls. Men förutom detta finns det också några säkerhetsåtgärder som måste vidtas vid pumpning betong.

En av de mest förekommande faror är när luften fastnar på insidan av slangen och arbetstagaren har att utföra en slang piska.

 För att förhindra eventuella risker slangen har en varningssignal som talar om de anställda är det något fel. Om betongen stannar flyter som det ska oddsen för slang piska ökar.

För att lösa denna situation har arbetstagare uppmanas att hålla ett säkert avstånd från slangen tills luften tas bort för att förhindra att oönskade situationer. När luften tas bort finns det en chans att rester kommer att avvisas från slutet av slangen så att arbetarna måste hålla avstånd till detta också.

För att säkerställa att det inte finns någon luft i slangen från början finns det några steg som måste följas. Först alltid hålla betongen flyter konstant från leverans systemet. Den säkert avstånd för arbetarna tills luften tas bort är cirka 10 meter.

Du kan göra att du är skyddad när du betongpumpning om du tar alla nödvändiga försiktighetsåtgärder. Som inte tar dessa saker på allvar kommer att leda till att du blir skadad säkert.

Betong, Betong Slang, Betong Slang Fara, Betongpumpning, Gjutningen, Säkerhet Inom Byggsektorn, Säkerhet På Arbetsplatsen, Säkerhetsåtgärder, Slang Piska