Lär dig att ställa in PID-värden för att hålla en viss temperatur

Detta är en förbättrad automatisk översättning av denna artikel.

En temperaturregulator är något som kallas en PID (proportionell-integrerande-derivat) och den har som syfte att bibehålla skillnaden mellan temperaturerna vid en minsta nivå genom att ge eller ta värme. De korrekta parametrar beräknas med hjälp av en algoritm baserad på vilken PID gör justeringar.

Ställa PID på den önskade temperaturen.

 Du kan gå till en normal rumstemperatur eller du kan behöva specifika parametrar för en arbetsmiljö eller för vetenskapliga experiment.

Använd formeln för att hitta felet i PID, vilket är den avvikelsen från den önskade temperaturen.Felet beräknas genom följande formel: set-point minus mätning.

Börvärdet är den önskade temperaturen och mätningen är märkt temperaturen.

Bokstäverna PID vart och ett en värde. “P” står för proportionell band och beräknas med följande formel: regulatorns utsignal = (fel) * 100 / (proportionell band)

“I” är integralen av den regulatorns utsignal och “D” är derivatan av regulatorns utsignal. För att ställa in temperaturen allt du behöver göra är att ange värden för P, jag och D till styrenheten.

Bränsle, Bränsleledningen, Bränsletank, E Ugn Filter, Elektrostatiska Filter Ugn, Gasledning, Gasol, Huvudbrännaren, Kontrollampa, Kvarts Strålningsvärmare, Naturgas, Propan, Ugn, Ugn Filter, Veckade Filter, Ventiler Gas, Ventiler Propan, Ventilstyrning