Om historien TV

Detta är en förbättrad automatisk översättning av denna artikel.

Även om det kallas i många namn tv fortfarande regerar i våra hem och även om nästan alla använder det, inte många vet om sin fantastiska historia. Läs mer om hans i följande artikel.

TV är faktiskt en telekommunikations innebär att använder både bilder och ljud och ordet “TV” kan översättas med “långt synen” från en kombination av grekiska och latin.

 Nu tv förenar alla hushåll och andra anläggningar i världen.

Den första människan som någonsin uppfinna tv sägs vara John Logie Baird medan den första elektroniska TV-skapades av Philo Farnsworth.

De första försöken att visa bilder på tv tillsammans optiska, elektroniska och mekaniska teknik.De använde mekaniska faxar för att överföra bilder elektriskt på skärmen. Efter att de lyckats överföra rörliga bilder med hjälp av telephonescope 1878.

På väg mot 1881 den period då scanning användes för att överföra bilder på tv begnied och processen kallas “rastrering” mening att konvertera visuella bilder intro ström av elektriska pulser uppfanns.

Sedan 1884 när patentet för första elektromekaniska TV-systemet förvärvades av en tysk student och fram till 1920 de började använda optiska och elektroniska teknik för att skapa bilder på TV-skärmen.

År 1927 den teknik lyckats utveckla tills tv kunde uppnå och bildupplösning av 100 linjer och rörliga bilder var att kunna överföras. Endast i 1939, var den färg-TV introducerades.

Tyskarna var de första att njuta av TV-sändningar sedan 192 9. De till och med sänds live från Berlin OS. Med alla dessa tas i beaktande, kan vi säga säkert att uppfinningen av TV var den viktigaste milstolpen under de senaste 100 åren.

Början Av Tv, Första Sändningen, Första Tv, Historia Av TV, Teknik TV, Tidslinje För TV, TV-Historia, Uppfinningen Av Tv