Om dold textning

Detta är en förbättrad automatisk översättning av denna artikel.

Vad är dold textning? Det är texten som visas på en TV-skärm som representerar ljud-och videosignaler. Den har tidigare använts för döva eller för dem som ville lära sig engelska. Det faktum att arbete “slutna” visas i uttrycket är en innebörd av möjligheten för användaren att ha eller inte beskrivningen på skärmen.

 Så det handlar om att kunna välja. Motsatsen till det är öppet textning som visas på skärmen oavsett vad.

Det är en frekvent idé som textning och undertexter är samma sak, men de är inte. Undertexter faktiskt används för att översätta filmer på andra språk och visar översättningen som text. Detta hjälper tittarna utländska filmer för att förstå vad som händer och följa handlingen. Stäng textning är aktiverat för att beskriva ljudet montage av showen som text. Så ingen översättning med bildtexter.

Syftet med nära textning är att betjäna dem som inte hör mycket bra för att säkerställa att de njuter showen ordentligt. Förutom dialogrutor bildtexterna innehåller också de icke verbala ljud.Med dold textning tecknen införs i musik och ljud är representerade med symboler.

En annan fördel med nära textning är att du kan stänga av volymen på TV: n, till exempel när du talar i telefon, och ändå njuta av showen genom att följa bildtext. Även om någon försöker att lära sig ett visst språk och inte förstår väl uttalet kommer textning hjälpa till med inlärningsprocessen.

Bildtext, Ca Textning, Dold Textning, Översätta Filmer, Språk Bildtext, Textning, TV, TV-Program