Idén om tv

Detta är en förbättrad automatisk översättning av denna artikel.

Ett experiment genomfördes 1997 för television. En grupp av 5 barn som var 5 år gammal visades en del av såpoperan Party of Five. I slutet av visning barnen började diskutera om sina liv i samband med vad de såg på showen.

 Diskussionen ändrades av en filosof i riktning om en person ska begå brott om det är i ädla syften. Några månader senare samma del av showen visades en grupp doktorander. De började också tala om sina liv, men i mer komplicerade termer, även om grundläggande diskussionen var densamma som med de 5-åringar.

Syftet med studierna var att visa att tv framkallar moraliska debatt om livsproblem. Det är därför vissa människor funderar att TV bör användas för att på rätt sätt föreslå sådana diskussioner, och inte med någon TV, men med såpoperor. Detta beror på att händelserna i såpoperor samt tecken är saker som de flesta människor kan identifiera sig med, blir mer personligt om dem.

I TV-finns fiktiva karaktärer som utforskar deras livsfrågor och osäkerheter. När personer som tittar börja diskutera om dessa fiktiva karaktärer, börjar de diskutera om likheterna i deras liv. Med hjälp av en såpopera för att skapa en diskussion mellan människor är en stor verktyg för att göra människor ompröva sin hållning om deras personliga liv.

Använder Av TV, Effekter Tv, Förmåner Tv, Idén Om Tv, TV, Tv Och Barn, TV Syfte, TV-Historia, Visar Tv