Takfönster Läckage

Detta är en förbättrad automatisk översättning av denna artikel.

Med tiden kan blinkar för skylights skadas och detta kommer att orsaka läckage. Detta är en ofta läckageproblem. Den uppenbara lösningen är att byta ut den blinkande helt.

 Ändå finns det ett annat alternativ om du inte kan göra det. Du kan återförsluta takfönster med tak cement.

1. Först av allt se till att du verkligen har ett läckage problem. Kanske det vatten som droppar enbart orsakas av kondens.

2. Lokalisera sidan av blinkande då läckan är till och ta bort de bältros runt den. Rengör området för löv och annat skräp med en borste.

3. Ladda täta pistolen med tak cement.

4. Håll stadig täta pistolen mellan bältros som sträcker sig bortom blinka och svarta tjärpapp under den och tryck på avtryckaren försiktigt. Håller den intryckt tills den når slutet att tillämpa en mer enhetlig lager av cement.

5. Placera tillbaka bältros i sitt tidigare läge identiskt.

6. Om du märker någon öppning mellan glaset och ramen tillämpar cementen där också för att täta den.

Butyl Caulk, Diktning, Försegling Takfönster, Gäller Täta, Läckande Sktlight, Plast Takfönster, Plast Takfönster Tätning, Skylight, Takfönster Återförslutning, Takfönster Diktning, Takfönster Läckage, Takfönster Ram, Takfönster Tätning, Tätning Takfönster