Säkringshållare

Detta är en förbättrad automatisk översättning av denna artikel.

Förutom den vackra utseende som de ger till vad du bifoga dem till strängar av ljus kan också ha en hel del problem. För att förhindra en brand lamporna har en liten säkring som kommer att bränna ut innan koppar ledningar smälter ner. I så fall måste du veta hur man ändrar den.

1. Första lokalisera säkringshållare inuti hanänden av ljuset sladden. Kontrollera tillverkarens anvisningar för att hjälpa dig hitta säkringen lättare. Vanligtvis finns det en liten låda som innehåller säkringen. Du kan glida den öppen.

2. Använd en skruvmejsel för att utsätta säkringen eller knäppte lådan om det är fallet. Ta ut den trasiga säkringen när du ser det och vara noga med att minnas hur säkringen satt så att det är lättare för dig att byta ut den.

3. Ta nya säkringen och placera den i sin plats. Stäng huset när du är klar.

Ändras Ljuset Säkring, Brände Säkringen, Brutna Säkring, Byt Säkring, Jul Ight Säkring, Julbelysning, Ljus Säkring, Säkringshållare, Skadad Säkring