Installera persienner akterspegel fönster

Detta är en förbättrad automatisk översättning av denna artikel.

Ibland större fönster har ett extra mindre fönster på dem, som kallas akterspegeln fönster. Om du lägger mörkarna på större fönster, måste du hänga blinda på akterspegeln fönstret också. Du kan välja blinda vara tillräckligt lång för att täcka hela fönstret till marken eller bara akterspegeln fönstret.

1. Markera en plats en tum från den övre kanten av det övre fönstret huset ombord på akterspegeln fönstrets sidor.

2. Använda märkena du har gjort för att placera de blinda fästena på dem. Då, med en skruvdragare, sätt in skruvarna i hålen på fästena för att fästa dem höljet styrelsen.

3. Nu när fästena är stabilt, kan du infoga persienner i dem.

4. Du kommer att se till att persienner har fäste omfattar som passar in i beslagen. De är avsedda att hålla den döda samman enheten.

5. Du kan styra höjden på mörkarna med sladden. De kan också öppnas eller stängas med hjälp av stången.

Anpassade Persienner och Installera Persienner och Stora Fönster Persienner och Små Persienner och Akterspegel Persienner och Akterspegel Fönster Behandlingar och Akterspegel Fönster och Akterspegel F